Mục tiêu

- Nâng cao, phát triển, hoàn thiện NHÂN-TÂM-TRÍ.
- Mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm SẠCH, AN TOÀN.
- Phát triển giá trị thương hiệu gạo TRUNG AN bền vững và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành kinh doanh xuất khẩu gạo. 
- Góp phần tạo ra việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động.